Laupäev, juuli 13 2024

Sihtgrupp: eesti ja vene õppekeelega koolide muusikaõpetajad
Maht: 6 ainepunkti (kokku 156 tundi, sh iseseisev töö)
Läbiviija: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskus
Aeg: august 2012 – mai 2013
Osalejad: 60 õpetajat (eesti ja vene õppekeelega koolide õpetajad, õppetöö toimub Integreeritud rühmades)

Koolitusprogrammi õppetöö läbiviimist rahastab EV Haridus- ja Teadusministeerium (sõidu- ja majutuskulud tasub osaleja).

Uuendatud riiklik õppekava seab olulisele kohale ainete lõimumise. Muusikaõpetuse eesmärkides on rõhuasetus õpilase muusikalise mõtlemise ja muusikaliste võimete arendamisel praktilise musitseerimise kaudu, mille lõpptulemuseks on elukestva muusikaharrastuse kujunemine. Traditsiooniliste tunni koostisosade (laulmine ja muusika kuulamine) kõrval on määratletud õppesisu ja õpitulemused ka pillimängus, muusikalises liikumises ja omaloomingus. Pillimängus nähakse ette elementaarsete pillimänguoskuste omandamist plokkflöödil või 6-keelsel väikekandlel (I, II kooliastmes) ja akustilisel kitarril (õpilastele jõukohasel tasemel III kooliastmes).

Käesolev koolitus toimub koostöös Kitarrikooliga. Koolituse käigus saavad muusikaõpetajad vajalikud oskused, et läbi viia uues õppekavas ette nähtud kitarriõpet muusikatunnis. Õppeprotsessi käigus õpivad õpetajad ka ise üsna heal tasemel kitarri mängima.

Koolituse ajaks saavad kõik osalejad enda kasutusse ka kitarrikomplekti.

Muusika kuulamisel on rõhuasetus kuulamisoskuse kujundamisel, avatud aruteludel kuuldud muusika üle ning oma arvamuse avaldamisel.

Seoses uuendatud õppekava rakendumisega vajavad jätkuvat tähelepanu ja toetust vene õppekeelega koolide õpetajad, kes õpetavad ainet eesti keeles.

Koolitusprogrammis käsitletavad teemad:

 • lõimitud aine- ja keeleõpe aktiivses musitseerimisprotsessis
 • praktiline instrumendiõpe – akustiline kitarr
 • aktiivõpe ja ansamblimängu arendamine klassitöös
 • infotehnoloogia muusikaõpetuses
 • relatiivne noodilugemine kooritöös
 • muusika kuulamine ja aktiivõpe
 • õpilastööde juhendamine – muusikaline essee ja keeleõpe
 • muusikaline liikumine

Sessioonid:

 • 9.-11. august 2012 – Saaremaa Suvekool (Kuressaare Ametikoolis, aadressil Kohtu tn 22 – algus 9. augustil kell 15.00)
 • 29.-30. september 2012 (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Rävala pst 16, Tallinn)
 • 10.-11. november 2012 (EMTA)
 • 26.-27. jaanuar 2013 (EMTA)
 • 2.-3. märts 2013 (EMTA)
 • 13.-14. aprill 2013 (EMTA)

I sessioon – Saaremaa Suvekool (õppetöö maht 16 tundi)

Põhiteemad:

 • Töötuba – Kitarrimäng muusikatunnis – KRISTO KÄO

Uue õppekava järgi on III kooliastmes kohustus õpetada lihtsamaid akordimängu võtteid. Kuidas seda aga läbi viia? Tõhusa metoodika ja aktiivõppe rakendamisel on võimalik lapsed mängima panna 8 koolitunniga. Õpilastel ja koolidel on igapäevaselt kasutada hulgaliselt tehnikat, mida saaks rakendada ka muusika õppimisel. Tihti pole tarvis muud, kui natuke suunamist ja teadmisi. IKT rakendamise abil on võimalik õppida ja õpetada tavapärasest mängulisemalt ja tõsta seeläbi õpilase motivatsiooni. Parimaid tulemusi saavutatakse siis, kui kombineerida IKT-d traditsiooniliste õppevormidega. Ka eesti keeles on olemas tõhusaid pillimängualaseid e-õppe materjale. Töötoas osalemiseks oleme varunud igale õpetajale kitarri, soovi korral võite kaasa võtta ka oma pilli.

 • Töötuba – Relatiivne meetod kooritöös – LYDIA RAHULA

Lihtne ja käepärane JO-LE-MI meetod on meie igapäevane töövahend muusikatunnis. Õpetaja oskuslikul juhendamisel omandavad õpilased relatiivse noodilugemise põhialused juba esimeses kooliastmes. Kuidas aga arendada noodilugemisoskust järjepidevalt, kuidas muuta noodistlaulmine ladusamaks? Kuidas tulemuslikult omandada koori repertuaari kasutades relatiivset meetodit? Töötoas lauldakse erineva raskusastmega laule ja antakse praktilisi nõuandeid relatiivse meetodi sihipäraseks kasutamiseks kooritöös (lihtsamalt keerulisemale). Töötoas on õppematerjaliks planeeritud erineva raskusastmega laulude partituurid (ka eeloleva laulupeo kavast).

 • Käitumishäiretega laps muusikatunnis – TOIVO NIIBERG

Toivo Niiberg on kirjanik ja koolitaja, psühholoog ja mõttetark, bioloogiaõpetaja ja loodusest õppija. Tema sulest on ilmunud üle viiekümne raamatu ja mitte ainult sugude erinevuse teemal vaid ka bioloogia, zooloogia, toiduvalmistamise, umbrohtude kasulikkuse ja muudel huvitavatel teemadel. Kirjanikuna on tal värvikas keelekasutus ning atraktiivne esinemislaad. Suvekooli loengutes käsitleb ta õpilaste käitumishäirete temaatikat ning jagab õpetajatele nõuandeid paremaks toimetulekuks muusikatunnis.

 • Ülddidaktilisi tähelepanekuid – URVE LÄÄNEMETS

Urve Läänemets on pedagoogikateadlane, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ülddidaktika dotsent ning Nõmme Gümnaasiumi õpetaja-metoodik. Loengutes jagab ta ülddidaktilisi tähelepanekuid, käsitleb muusikatunni ülesehitust, õpetuslike/kasvatuslike eesmärkide püstitamist ning ainetevaheliste seoste loomist, samuti ka õppekavaarenduse temaatikat laiemalt ning hariduse üldisi arengusuundi Eestis ja Euroopas.

I sessiooni tunniplaan saadetakse osalejatele e-kirjaga pärast registreerumist, tunniplaan on alates 1. juulist nähtav ka EMTA kodulehel.

I sessioonil on majutus (kahestes- ja kolmestes tubades koos hommikusöögiga) Kuressaare Ametikooli külalistemajas (hotell Mardi) aadressil Vallimaa 5A, Kuressaare (hotelmardi.eu). Majutuskulu ühele inimesele kahe öö eest on 59 eurot, millest poole tasub osavõtja (29,50 eurot) ja teise poole Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Majutuse eest tasumiseks väljastab EMTA täienduskoolituskeskus arve (vt registreerimisleht). NB! Järgmiste sessioonide majutuskulu tasub koolitusprogrammis osaleja.

Koolitusprogrammis osalemiseks palume täita registreerimisleht ning saata see hiljemalt 20. juuniks 2012 elektrooniliselt aadressil tkk@ema.edu.ee või paberkandjal aadressil Rävala pst 16, 10143 Tallinn, EMTA täienduskoolituskeskus. Registreeruda saab ka helistades numbril 667 5757.

Lisainfo tel 6675 757, 6675 761 ja 5203 733

Koolitusprogramm toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia täienduskoolituskeskuse ja EV Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös

Previous

Kristo Kotkas: „Pillimees olen ma väga väikese tähega”

Next

Toompeal toimub bluusifestival

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also