Laupäev, juuli 13 2024

images (4)

Kas olete kuulnud mõisteid “kolmeduurilugu” või “kolmeduurikas”? Tavaliselt tähendavad need lugusid, mis koosnevad teatud tüüpilistest akordijärgnevustest ning ei sisalda rohkem kui kolme akordi. Õppides ära enamlevinud akordijärgnevused erinevates helistikes, on teil võimalik mängida tuhandeid tuntud lugusid, sest enamasti on nad kõik üles ehitatud samale skeemile.

Allpool vaatleme põhjalikumalt seda skeemi ning tutvume ka strateegiatega, kuidas efektiivselt akorde vahetada.

I,IV ja V astme akordid

Kõige levinumateks akordideks on helistiku I, IV ja V astmetelt ehituvad akordid. Kui võtame näiteks A-duur helistiku, siis on I – A, IV – D ja V – E. Tasub teada, et noote on kokku 7 ja me loeme neid tähestiku järjekorras Ast kuni Gni: A,B,C,D,E,F,G. Kui jõuame Gni, siis hakkame uuesti Ast lugema.

Lugemine

Proovime veel ühte näidet – seekord G-duurist

Lugemine G

I – G, IV – C ja V – D.

Päriselt on nootide lugemine helistikus natuke keerukam, sest mõnele noodile tekib juurde kõrgendus (diees, #) või madaldus (bemoll, b). See on juba natuke põhjalikum teooria ja antud hetkel pole selle teadmine oluline.

Alloleval skeemil on ära toodud I-IV ja V akordid 5s kitarrile enamlevinud helistikus. Vasakul tulbas on märgitud helistik ja ühes helistikus mängime vasakult paremale. Harjutused on üles ehitatud nii, et mängiksite läbi kõik I,IV,V akordide kombinatsioonid. Kõige keerukam on C-duuris mängida, sest seal sisaldab F akordi. Ülejäänutega ei tohiks probleeme tekkida kui järgite järgmises lõigus jagatud nõuandeid.  Senitundmatute akordide õppimiseks kasutage www.chorderator.com abi. Tavaliselt ülevalt vasakpoolne akord on kõige levinum variant.

Untitled

Akordivahetused

Tavaliselt on algajatel kitarristidel raskusi akorde õigeaegselt vahetada. Allpool tutvustan samm-sammult kuidas jõuda sujuva ja puhta akordimänguni. Kõik näited kasutavad C ja G akorde, aga võid kasutada akorde, millega endal takistusi esineb.

Vabas tempos akordi vahetamine

Vaheta vasaku käega vabas ja ruhulikus tempos akorde ja ürita visualiseerida järgmist akordikuju. Võimalusel jäta ühised noodid paika ning vabad sõrmed hoia järgmise akordi nootide lähedale. Antud hetkel on eesmärgiks akordide puhtus – iga noot peab kõlama selgelt ja puhtalt, ilma plärtsude ja summutusteta.

Vabas tempos

Takti täitmine

Takti täitmine

Nüüd hakka jalaga pulssi lööma – 1,2,3,4 jne. Esialgu tõmbad taktis ainult esimese löögi – ülejäänud löögid jätad akordivahetuseks. Eesmärk on jõuda õigeks ajaks puhtalt järgmisesse akordi. Pulssi ei tohi venitada!!! Kui ühe tõmbega tuleb välja, siis jätka kahe tõmbega jne.

Akordi kõige madalamasse vajutusega nooti jõudmine.

Bassi jõudmine

  • Tõmba täistakt akorde
  • Järgmises akordis vajuta ainult kõige madalam noot täpselt löögi peale
  • Loe täistakt akorde ja samal ajal ürita terve akord alla vajutada.
  • Tõmba täistakt uut akordi
  • Kui tuleb välja, siis vähenda pauside arvu kuni lõpuks pause enam pole:)

Loodan, et antud harjutusi tehes jõuate peagi ka sujuvalt tuntud lugude mängimiseni. Edu!

Previous

Vahur Vessarti elektrikitarri kursused 2016 talvel

Next

Bluus Tartu Linnaraamatukogus

Check Also