Teisipäev, juuli 23 2024
Sel aastal tunnustab Riho Pätsi Koolimuusika Fond laureaaditiitlitega muusikaõpetaja Niina Eskot, viiulipedagoog Tiiu Peäsket, helilooja Priit Pajusaart ning kitarristi ja pedagoogi Kristo Käod. Laureaaditunnistusega kaasneb ehtekunstnik Jaan Pärna kujundatud hõbemärk ning stipendium 800 eurot.

Laureaatide austamine toimus 6. novembril  Tallinna  21. Koolis, kus avati ka Riho Pätsi mälestustahvel.  Selles koolis töötas Riho Päts muusikaõpetajana aastatel 1923-1937.

Riho Pätsi Koolimuusika Fond tunnustab Eesti silmapaistvamate koolimuusika edendajate tööd juba kaheteistkümnendat korda. Aastatel 2002-2012 on fondi laureaaditiitli pälvinud 55 silmapaistvat muusikahariduse edendajat muusikaõpetaja, instrumendiõpetaja, helilooja, muusikapedagoogika uurija ja koolimuusika edendaja valdkonnas.

ERRi videouudis: http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&id=60041

Laureaatide tutvustused:

NIINA ESKO on Kuusalu keskkooli muusikaõpetaja, dirigent, pedagoog-metoodik, kelle muusikahariduslikku tegevust iseloomustab professionaalsus, laiahaardelisus, mitmekülgsus ja tulemuslikkus.  Mitmed tema õpilased on saavutanud kõrgeid   tulemusi üleriigilistel muusikaolümpiaadidel. Niina Esko on kolme I kategooriat omava koolikoori juht ning ka Eesti Televisiooni mudilaskoori dirigent. Lisaks kõrgetele saavutustele koorimuusika vallas  on tema õpilasi saatnud edu ka üleriigilistel ja maakondlikel vokalistide konkurssidel.  Niina Eskot on tunnustatud mitmete tiitlitega, ta on olnud Aasta Dirigent-Muusikaõpetaja 2008, Aasta Õpetaja 2009 ja Harjumaa Aasta Õpetaja 2009. aastal.Niina Esko pälvib Riho Pätsi Koolimuusika Fondi muusikaõpetaja laureaaditiitli. Varasematel aastatel on selle tiitli pälvinud Lydia Rahula (Tallinna 21. Kool),  Maimu Muttik (Pärnu Ülejõe Gümnaasium), Tiiu Schüts (Türi Gümnaasium), Heli Sepp (Kose Gümnaasium), Eve Eljand (Otepää Gümnaasium), Syrle Eesik (Karksi-Nuia Gümnaasium),  Rutt Ridbeck (Jüri Gümnaasium), Koidu Ilmjärv (Tallinna Õismäe Humanitaargümnaasium), Kersti Aan (Tartu Tamme Gümnaasium).

TIIU PEÄSKE on Tallinna Muusikakeskkooli viiulipedagoog, kelle kõrgest professionaalsusest annavad tunnistust tema õpilased.  Paljud neist töötavad täna Eesti tipporkestrites:  ERSO  (Hanna-Liis Nahkur, Pille Saluri, Urmas Roomere), Tallinna Kammerorkester (Harry Traksmann – orkestri kontsertmeister, Laur Eensalu, Egert Leinsaar), Rahvusooper Estonia (Kristjan Nõlvak, Alar Villems), Vanemuise teatri orkester (Kristel Eeroja-Põldoja – orkestri pikaajaline kontsertmeister, Kadri Sepalaan), Pärnu Linnaorkester (Eeva-Liisa Ehala-Tammiku),  Maano Männi, kes oli  aastaid ERSO kontsertmeister,  töötab praegu Vaasa Linnaorkestri kontsertmeistrina.  Ka Virumaa Kammerorkestri tuumiku moodustavad Peäske endised ja praegused õpilased. Paljud Tiiu Peäske õpilased töötavad viiulipedagoogidena Eestis (Sigrid Kuulmann-Martin – Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Tallinna Muusikakeskkool, Hanna-Liis Nahkur – Tallinna Muusikakeskkool, Kristel Eeroja-Põldoja ja Kadri Sepalaan – Heino Elleri nim Muusikakool, Taimi Kopli – Haapsalu Muusikakool) ning  välismaal orkestrantidena ja pedagoogidena:  Juta Õunapuu Saksamaal, Vivika Sudemäe-Sapori Prantsusmaal, Anna Adamova USAs, Katrin Nachtigall ja Tarmo Adson Soomes, Kaija Lukas Inglismaal.  Tema õpilasi on saatnud edu nii kodumaistel kui ka rahvusvahelistel konkurssidel, viimastel aastatel  on   saavutanud silmapaistvaid tulemusi Kaija Lukas, Triin Ruubel, Robert Traksmann, Katariina Maria Kits ja Maria Tiimus.  Mitmed Tiiu Peäske õpilased jätkavad täna õpinguid Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, aga ka mainekates muusikakõrgkoolides välismaal (Mary-Ann Eessaar, Triin Ruubel, Kaarin Lehemets, Maria Tiimus). Ta on olnud aastaid meistriklasside läbiviija  Haapsalu keelpillimängijate suvekursusel ning olnud regionaalsete ja vabariiklike konkursside žürii liige. Tiiu Peäskele on omistatud Eesti kultuurkapitali Helikunsti Sihtkapitali aastapreemia (2006) ning Valgetähe viienda klassi orden (2007).Tiiu Peäske pälvib Riho Pätsi Koolimuusika Fondi instrumendiõpetaja laureaaditiitli. Varasematel aastatel on selle tiitli pälvinud Leelo Kõlar, Aavo Ots, Maigi Pakri, Laine Leichter,  Mart Laas, Niina Murdvee, Priit Sonn ja Olavi Kasemaa.

Helilooja PRIIT  PAJUSAAR on  rikastanud nii väikelaste, kooliealiste ning noorte laulurepertuaari, tema laule  leiame tänasteski koolilaulikutes, need on kõlanud mitmetel laulupidudel. Tema laulud on esindanud Eestit Eurovisiooni lauluvõistlustel, tema heliloomingust on ilmunud 7 CD-d. Priit Pajusaar on teostanud end ka muusikateatris ning on  võitnud oma lastemuusikalidega “Detektiiv Lotte” ja Kosmonaut Lotte” tuhandete väikeste kuulajate südamed. Estonia poistekoori 40. aastapäevaks valmis kantaat “Poistekoori võimas laul” poistekoorile, kammerorkestrile ja solistidele. Läinud hooajal  esietendus Estonias ülimenukalt tema noorteooper “Prints ja kerjus”.Priit Pajusaar pälvib Riho Pätsi Koolimuusikafondi helilooja laureaaditiitli. Varasematel aastatel on selle tiitli pälvinud Olav Ehala, Rene Eespere, Piret Rips, Rein Rannap, Tauno Aints, Tõnu Raadik, Mart Siimer, Veljo Tormis.

KRISTO  KÄO on kitarrist ja pedagoog, kes esimese instrumendiõpetajana on loonud üldhariduskooli muusikaõpetuse ja pillimängu silla. Juba 2007. aastal lõi ta interaktiivse portaali www.kitarrikool.ee, mis tekitas suure huvi kitarrimängu vastu nii põhikooli vanema astme kui ka gümnaasiumiõpilaste seas. Noorte kasvav huvi oli  põhjuseks ka Põhikooli Riikliku Õppekava muusika ainekava uuendamisel, kus III kooliastmel nähakse ette akustilise kitarri lihtsate mänguvõtete omandamist. Kitarrimängu õpetamine  üldhariduskoolis on saanud  reaalsuseks nii netikooli abil,  aga ka Kristo Käo koostatud süsteemsete õppekavade ja õppematerjalide kaudu muusikaõpetajate  täiendkoolituses. Tema juures on viimastel aastatel saanud pilliõpet ligi 150 õpetajat, kelle kaudu on kitarrimäng jõudnud muusikatundidesse. Kristo Käo on olnud ka EMTA ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia ühise koolimuusika magistriõppekava ja EMTA koolimuusika bakalaureuse õppekava väljatöötaja, juhendanud EMTAs kitarri ja instrumendieriala bakalaureuse ja magistritöid. Pedagoogi ja interpreeditegevuse kõrval on Kristo Käo käesoleval ajal  Tartu Ülikooli haridustehnoloogia doktorant, tema uurimisteemaks on “E-õpe muusikahariduses – õppija ja õppematerjali interaktiooni optimeerimine”. Ta annab välja ajakirja Kitarr.

Kristo Käo pälvib Riho Pätsi Koolimuusikafondi koolimuusika edendaja tiitli. Varasematel aastatel on selle tiitli pälvinud Taavi Esko (Kuusalu Keskkool), Külli Tüli (Eesti Rahvusringhääling), Inge Raudsepp (SA Innove), Ene Üleoja (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Ene Kangron (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia), Maret Oja (Jõgeva Gümnaasium), Külli Puhkim (Tallinna Saksa Gümnaasium), Ave Kumpas (MTÜ Ave Kumpase Laululapsed), Ülle Raud (Kehra Kunstidekool), Thea Paluoja (Rapla Laulustuudio), Eve Viilup (Eesti Rahvusringhääling), Aarne Saluveer (G. Otsa nimeline Muusikakool), Jüri-Ruut Kangur (Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester),  Tuuli Jukk (Põltsamaa Muusikakool), Aive Skuin (Tallinna Audentese Erakool).

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi asutasid 26. juunil 2002. aastal institutsioonide esindajad, kellega R. Päts (1899-1977) oli  eluajal tihedalt seotud:  Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikool, Koolibri Kirjastus, Eesti Raadio ja Eesti Muusikaõpetajate Liit. Fondi tegevuse  sihiks on koolimuusika rajaja, helilooja, uurija, publitsisti ja dirigendi prof Riho Pätsi mälestuse jäädvustamine ning tema elutöö teadvustamine tänapäeval.

Lisaks laureaatide tunnustamisele  on Fond osutanud kaasabi mitmete muusikahariduslike projektide elluviimisele. 2006. aastal avati  Tallinna Ülikoolis Riho Pätsi nimeline auditoorium, mille sisustamisele aitas Fond kaasa uhiuue Estonia tiibklaveri ning  Orff-instrumentaariumi näol. 2008. aastal anti välja duubel-CD Riho Pätsi heliloomingust. 2010. aasta märtsis tähistati R. Pätsi 110. sünniaastapäeva rahvusvahelise konverentsiga “Muusikakasvatuse minevik ja tänapäev II”, millega kaasnesid  Riho Pätsi elu ja tegevust kajastavad näitused Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis ning Tallinna Ülikoolis,  kirjastuselt Talmar & Põhi ilmus Riho Pätsi
koorilaulude kogumik. 2010. aastal avati R. Pätsi bareljeef Tallinna Ülikooli Riho Pätsi nimelises auditooriumis, ka ilmus trükist Riho Pätsi monograafia “Muusikaline kasvatus üldhariduskoolis” kolmas trükk.

Riho Pätsi Koolimuusika Fondi tegevust  kajastab Tallinna Ülikooli veebileht www.tlu.ee/pats

Lisateave:
Inge Raudsepp
Riho Pätsi Koolimuusika Fondi juhatuse esimees
telefon 5049085
Inge.Raudsepp@innove.ee
Previous

Koolitusprogrammi “Kitarrimängu ja loovuse arendamine muusikatunnis” IV sessiooni tunniplaan

Next

FOTOGALERII: Scorpions Saku Suurhallis

Check Also