Laupäev, juuli 13 2024

Armasta neid või vihka, aga mööda on neist raske vaadata. Kuigi kitarrisõbrad seostavad pentatoonikaid enamasti bluusiga, leiavad need kasutamist peaaegu igas maailma nurgas ja muusikastiilis. Lisaks on pentatoonikaid väga lihtne õppida ja rakendada. Seega võimaldab nende tundmine hakkama saada erinevates situatsioonides üsna vähese vaevaga.

Jaan-Varts-by-Kris-MoorTekst: Jaan Varts
Foto: Kris Moor

Mis?

Põhimõtteliselt võib pentatoonika olla mis tahes viiest noodist koosnev helirida (kreeka k-s pente – viis, tonos – heli, toon). Selles artiklis vaatleme duur- ja mollpentatoonikaid.

C-duurpentatoonika

Skeemidel on kõik pentatoonika noodid ära näidatud kuni XIII krihviastmeni. Ühtlasi on välja toodud ka sõrmestused ning nendega haakuvad akordikujud CAGED-süsteemis. Sõrmestuste seostamine akordikujudega aitab pentatoonikaid paremini meeles pidada. NB! Skeemidel tähendavad suured tähed kujusid ehk sõrmestusi, mitte reaalseid akorde. Kõik akordid on endiselt C-duur või c-moll. Näiteks Gm näitab sellest akordist tuletatud kuju ehk sõrmestust, aga akord on endiselt Cm. Kui see põhimõte on võõras, siis tasub lugeda eelmises numbris ilmunud artiklit CAGED-akordide kohta. Ühtlasi kehtib sõrmestuste nihutamine teistesse helistikesse ka pentatoonikate puhul. Kui soovid mängida näiteks D-pentatoonikat, siis liiguta kõiki sõrmestusi skeemidel näidatust kaks astmetraati ehk täistooni võrra kõrgemale.

Hea uudis on see, et duur- ja mollpentatoonikal on samasugused sõrmestused. Kui võrrelda omavahel näiteks duuri puhul G-sõrmestust ja molli puhul E-sõrmestust, siis märkate, et sõrmeasetused on samad – erinev on ainult toonika asukoht ja paiknemine sõrmlaual. Millised sõrmestused on üksteisega vastavuses, näitab allolev tabel.

duur-ja-mollÜldiselt sobib mollakordile mollpentatoonika ja duurakordile duurpentatoonika mängimine. Siiski annab bluusilikus kontekstis duurakordile mollpentatoonika mängimine üsna laheda kõla.

Läbivad noodid

Et pentatoonikate kõla natuke vürtsitada, siis kasutatakse läbiminevaid noote. Põhimõtteliselt võib igasse pentatoonika nooti liikuda ühe astmetraadi võrra alt või ülevalt, aga praegu toon välja kõige enam levinud võimalused.

Loe edasi ja vaata skeeme ajakirja suvenumbrist (Kitarr 11/2014)

Vaata videot:

Previous

Folk: Valsimaailm

Next

Helinõid Kiwanoid

Check Also