Laupäev, juuli 13 2024

Tänase loo tarvis sain inspiratsiooni otse lahinguväljalt ja tänan selle eest kõiki minu elektrikitarri kursustel osalenud ja osalevaid kitarriste. Nimelt on paljudel mõningaid vajakajäämisi lihtsa rütmi mängimisel ning just seda lünka me nüüd koos üritamegi täita.

IMG_9465wTekst: Vahur Vessart
Foto: Kris Moor

Niisiis – kitarr kätte ja alustame algusest. Harjutus 1 peaks kõigil meele rõõmsaks tegema ning sisendama positivismi ja enesekindlust, et seljatada ka ülejäänud kuus harjutust. Vasaku käega summutame kõik keeled, parem käsi liigub hoogsalt alla-üles. Kostub, nagu kraabiks keegi kiiresti pesulauda (mängige harjutust 1 ja kuulake helifaili 1). Harjutuses 2 mängime igal löögil lühidalt akordi Am (Em-i tüüpi) viiendas positsioonis keeltel 1−3. Parem käsi käib ikka endistviisi hoogsalt alla-üles, lüües keeli ka summutatud nootide ajal.

Siinkohal peaks rääkima veidi summutamisest. Kuidas summutada neid keeli, mis kõlama ei pea? Üks minu lemmikkitarriste Robben Ford vastas sellele küsimusele nii: any way you can (summuta nii, nagu saad). Meie harjutuste puhul on see võimalik ainult vasaku käe sõrmi kergelt keeltel hoides.

Harjutused 3–5 on samuti üsna lihtsad – akord tuleb alla vajutada vastavalt iga löögi 2.-l, 3.-l või 4.-l veerandil, parema käe töö jääb samaks. Pisut keerulisem on harjutus 6, seal on kõik eelnevad harjutused koos ja viimasel löögil ka akordivahetus. Aga harjutusest 1 saadud positiivsele emotsioonile toetudes saame ka sellega hakkama, ehkki esialgu aeglaselt.
Harjutus 7 on riff, milles kanname kogu eelnevalt omandatud matemaatika muusikasse. Aga nagu ütlevad klassikud – see pole veel kõik! Võite sama riffi (helifail 8 jämm) kasutada ka jämmimiseks ning õppida ära uhke nimega uue skaala A-dooria (skeem 1). Kõige lihtsam on seda teha, kui G-duurskaala põhiheliks võtta A – tulemuseks ongi A-dooria laad (ABCDEF#G). Kindlasti õppige uue skaala sõrmestused ära üle terve sõrmlaua.

Keeled pooleks!

Vaata noote ajakirja suvenumbrist (Kitarr 11/2014)

Helifailid:

Harjutus 1

 

Harjutus 2

 

Harjutus 3

 

Harjutus 4

 

Harjutus 5

 

Harjutus 6

 

Harjutus 7

 

Harjutus 8 – Jämm

Previous

Kahe käega tapping ja hammering

Next

Folk: Valsimaailm

Check Also