Esmaspäev, mai 27 2024

Jaanuaris 2011 jõustus määrus, millega hakkab kehtima uus põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Ainevaldkond “Kunstiained” sisaldab muuhulgas ka kohustust hakata III kooliastmes (7.-9. kl) õpetama akustilise kitarri akordimängu võtteid. Kitarri on selles dokumendis mainitud nii õppetegevuste, õpitulemuste kui ka õppekeskkonna all. Gümnaasiumis kasutatakse ja arendatakse põhikoolis omandatud oskusi. Nii lihtne see ongi… Aga kuidas see päriselt teoks teha?

Projekt “Koolikitarr” saab teoks erinevate organisatsioonide ja inimeste ühiste pingutuste abil ning loob võimalused õppekava nõuded ka reaalselt õppetöösse rakendada. Siia veebi kogume kokku asjassepuutuva info ja lugemist leidub esialgu eelkõige muusikaõpetajatele, kuid projekti edenedes ka järjest rohkem õpilastele.

Mahukas täiendkoolitusprojekt – 50 õpetajat saavad tasuta õppida!

Esimene oluline etapp projektis on muusikaõpetajate täiendkoolitus. Muusikaakadeemia Täienduskoolituskeskuse ja Kitarrikool.ee koostöös valmis mahukas projekt, mis SA Innove toetusel pakub 50-le eesti muusikaõpetajale tasuta 80 tunnist koolitust. Koolitusprogrammi intensiivsem osa on õppeaastal 2011/12, aga tegevusi jagub kuni 2013 kevadise koolivaheajani. Täpne ajakava on nähtav siin. Koolitus toimub kolmes piirkonnas: Tallinn, Tartu ja Jõhvi. Registreerimine avaneb septembri algul, toimub EMTA Täienduskoolituskeskuse kaudu ja põhimõte on, et kes ees see sees 🙂

Pilootkoolitusest ootame mitmeid otseseid ja kaudseid tulemusi:

1. 50 koolitatud õpetajat, kes suudavad täita uues õppekavas kehtestatud nõuet õpetada
koolitunni raames akustilise kitarri põhilisi võtteid. Seega on kompetents olemas 10%
põhikoolides ja arvestades, et paljud õpetajad töötavad ka gümnaasiumiastmes, levib info
veelgi laiemalt. (Ka gümnaasiumiõppekavas on akustilise kitarri õpe sees).

2. Mahukas õppematerjal ja dokumentatsioon veebis (www.koolikitarr.ee):
õppematerjali ja õppekava loojate kommentaarid, pilootprojektis osalenud õpetajate,
õpilaste ja koolide kommentaarid, temaatiline suhtluskeskkond ja vastused korduvatele
küsimustele.

3. Kitarriõpik 7.-9. klassidele muusikatunnis kasutamiseks

4. Võimalus mitmekesisemaks ringitööks – kooridele lisanduvad kitarriringid ja ansamblid.
Muusikaõpetaja saab lisaväljundi ja põhikoolide õpilased rakendust vabale ajale ning
võimaluse end populaarsete muusikaliste vahenditega väljendada. (Kommentaar: Eestis
on kitarriõpetajate põud, paljudes muusikakoolides puudub kitarriõpetus ja ülejäänud on
ülekoormatud. Huvi kitarriõppe vastu on aga ülisuur – Kitarrikooli netikoolis õpib üle 6000
eestlase).

5. Info levik uue õppekava eesmärkide, võimaluste ja kohustuste kohta. Pressikajastused
projekti raames. Hetkel teavad uue kunstide õppekava sisust vähesed õpetajad, veel
vähem koole ja peaaegu mitte ükski õpilane ega lapsevanem.

6. Tagasiside saamine koolidelt, õpetajatelt, ministeeriumilt ja õppekava loojatelt.
Mistahes arendustegevus vajab tagasisidet selle kohta, kas ja kuidas on õppekava ellu
viidud ning millised on osapoolte arvamused ja kogemused. Osapoolte koostöös sünnivad
paremad õppeprogrammid ja -materjalid ning paranevad õpitulemused.

7. Kogemused, materjalid ja teadmised järgmiste samalaadsete koolituste korraldamiseks.
Peale akustilise kitarri on uues õppekavas kohustus õpetada ka väikekannelt ja plokkflööti.
Samuti on ka pärast pilootkoolituse lõppu vajadus jätkata kitarriõpet, sest projektis saavad
osaleda vaid 10% koolidest ning õpetajaskonna uuenemine toimub aeglaselt. (EMTA
Koolimuusika õppekavva lisanduvad küll samuti vastavad ained, aga arvestades iga-
aastast lõpetajate arvu, ca 20, jääb vajadus täienduskoolituse järele veel aastateks.)

8. Pisut kõrvalisema tulemusena aitab see koolitusprojekt kaasa vastavasisulise teaduse
arendamisele: Kristo Käo doktoritöö ning võimalikud
EMTA magistritööd.

9. Erinevate õppevormide kombineerimine kunstide valdkonnas: lisaks tavapärasele
grupiõppele lisandub individuaalõppe võimalus elektroonilise kooli kaudu. E-õppe
kasutamine muusikaõpetuses ei ole veel maailmas väga levinud (Kristo Käo doktoritöö
TÜ-s saab valmides olema üks esimesi sel teemal), kuid võimaldab kombinatsioonis
grupitundidega saada häid tulemusi piiratud ressursside puhul.

Veelkord peamine info: Koolitus toimub kolmes piirkonnas: Tallinn, Tartu ja Jõhvi. Registreerimine avaneb septembri algul, toimub EMTA Täienduskoolituskeskuse kaudu ja põhimõte on, et kes ees see sees 🙂

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.