Laupäev, juuni 22 2024

Akordsaate baaskursus


Vorm
: Pillitund+loeng+netikool
Maht: 16 tundi
Juhendaja: Kristo Käo
Toimumisaeg:
See õppeaine algab kursuse I sessiooni I tsüklil ehk oktoobris 2011
Sisu
: Tegemist on Eesti kõige popima kitarrikursusega, mille järgi on Kitarrikool.ee netikooli ja Kristo Käo õpiku järgi kitarrimänguga tutvust teinud ligi 9000 inimest. Põhjalik teoreetiline ja praktiline akordimängu õpetus, mille käigus õpime ise kitarril akorde moodustama ja mängima, tutvume erinevate muusikastiilidega ja kitarrimängu tehnika põhialustega. Selle kursuse läbinud inimene oskab saata laule, moodustada kõiki akorde, mängida lihtsamaid meloodiaid ja orienteerub õppematerjalides.

Põhikooli kitarriõpiku materjal


Vorm
: Pillitund+loeng
Maht: 16 tundi
Juhendaja: Kristo Käo
Toimumisaeg:
See õppeaine algab kursuse I sessiooni IV tsüklil ehk veebruaris 2012
Sisu
: Projekti üks tulemustest on Kristo Käo kirjutatav kitarriõpik, mis on mõeldud just koolide muusikatundides kasutamiseks. Lisaks raamatule valmib ka juhendmaterjal õpetajatele, mis põhjendab ja kommenteerib tegevusi. Samuti püüame koos leida võimalusi, kuidas seostada uus õppematerjal juba olemas olevate põhikooli õpikutega (nii repertuaari kui põhimõtete osas). Selle kursuse praktilises osas saavad õpetajad ise lastele mõeldud kursuse läbi teha ja käia ka klassi ees teistele õpetajatele üht lugu põhikooli repertuaarist õpetamas.

Arranžeerimine ja kitarriansamblid


Vorm
: Pillitund+loeng
Maht: 16 tundi
Juhendaja: Aldo Järve
Toimumisaeg:
See õppeaine algab kursuse I sessiooni IV tsüklil ehk märtsis 2012
Sisu
: Kitarr kõige levinum ansamblipill ja osaleb paljudes koosseisudes. Ka üksnes kitarridest on üsna lihtne väiksemaid ansambleid moodustada selliselt, et iga mängija ülesanne eraldi võttes eriti keerukas ei oleks. Millised on põhilised ansamblikoosseisud ja millised on kitarri tüüpilised rollid erinevates ansamblites? Millised helistikud on kitarrile sobivad? Kust leida sobivat ja jõukohast repertuaari? Kuidas juhendada väikest kitarriringi ja teha ise seadeid? See õppeaine annab vastused.

Erinevad õppevormid instrumendiõppes ja nende kasutamine klassitöös


Vorm
: Loeng
Maht: 8 tundi
Juhendaja: Kristo Käo
Toimumisaeg:
See õppeaine algab kursuse I sessiooni I tsüklil ehk oktoobris 2011
Sisu
: Muusikaõpetaja on harjunud töötama grupiga, aga muusikakooli instrumendiõpetaja jälle teeb peamiselt individuaaltunde. Kolmanda võimalusena on juba kümmekond aastat kasutusel e-õpe. Kõigil õppevormidel on oma kitsaskohad, aga ka plussid. Räägime neist ja sobitame need teadmised reaalsete võimalustega. Veidike mõtisklusi sel teemal.

Didaktika

Vorm: Loeng
Maht: 16 tundi
Juhendajad: Tallinna grupp – Anu Sepp, Jõhvi ja Tartu grupid – Aive Skuin
Toimumisaeg:
See õppeaine algab kursuse I sessiooni I tsüklil ehk oktoobris 2011
Sisu
: Teadus on parimal juhul reaalsest praktikast mõne sammu ees ja kuigi on teada, et uuendused juurduvad haridussüsteemides halvasti, tähendavad muutused õppekavas ilmselt ka muutusi metoodikas. Millised mõtted on peas neil, kes koolidele muusikaõpikuid kirjutavad ja mis tuuled puhuvad kaasaegses muusika õpetamise teoorias ja praktikas? 1. Didaktika olemus-lühike teooriakursus meenutuseks (õppetegevuse eesmärgistamine, planeerimine, teostamine; õpetusega seotud raamfaktorid: õpilase loomus, vahendid ja ressursid, koolikultuuri tähtsus, õpetaja roll;) 2. Eesmärkide seadmine muusikaõpetuses III kooliastmes. 3. õppetöö planeerimine (RÕK, kooli ainekavad, töökavad -praktiline tegevus). 4. õppetöö läbiviimine klassitunnis -näpunäiteid 7.-9.kl õppevahendite põhjal. 5. hindamine muusikaõpetuses uue õppekava nõudmistest lähtuvalt: kujundav ja kokkuvõttev hindamine,hindamiskriteeriumid (praktiline tegevus). 6. Oma tegevuse analüüsimine

Kokkuvõttev loengupäev, õppetöö tulemuste analüüs ja uuringutulemuste tutvustamine


Vorm
: Seminar
Maht: 6 tundi
Juhendaja: Erinevad õppejõud
Toimumisaeg:
Kevadine koolivaheaeg 2013
Sisu
: Selleks ajaks on koolituse teoreetiline ja praktiline osa läbitud ning selja taga kahe veerandi jagu kogemusi reaalsest tööst klassiruumis. Saame viimast korda kokku, et analüüsida tehtud tööd ja saada tagasisidet ning korrigeerida edaspidiseid plaane. Projekti käigus valmivad ka mõned EMTA koolimuusika eriala teadustööd ja nende sisust saame samuti ülevaate.

Kitarritunnid individuaalsete probleemide lahendamiseks


Vorm
: Individuaaltund
Maht: 1 tund inimese kohta
Juhendaja: Kristo Käo
Toimumisaeg:
Läbi terve projekti
Sisu
: Koolituse käigus õpivad osavõtjad üsna heal tasemel kitarri mängima ja olenevalt sellest, kui palju kellelgi on eelnevaid kogemusi, lähevad kursuse edenedes oskused pisut lahku. Vaatame iga osalejaga eraldi läbi probleeme tekitavad tehnilised võtted ja teeme individuaalse harjutusplaani. Loomulikult võib erialast nõu küsida ka jooksvalt terve koolituse vältel.

Salvestuste kuulamine


Vorm
: e-õpe
Maht: 60 min inimese kohta
Juhendaja: Kristo Käo
Toimumisaeg:
Läbi terve projekti
Sisu
: Kitarrikool.ee netikeskkonnas on võimalus oma koduseid töid salvestada ja need jõuavad kuulamiseks õpetaja arvutisse. Peagi saabub tagasiside e-kirja vormis ja näpunäited edasi liikumiseks. 60 min õpetaja aega tähendab, et harjutusi saab kuulamiseks saata 5-6 korral. See on täiendav võimalus lisaks individuaaltunnile, et personaalset abi saada.

Õppetunde kokku 80

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.